Tumblelog by Soup.io
  • kasjencja
  • LoveYourself
  • insidemyheart
  • unitedsoupsarchitecture
  • janada
  • DreamingOutLoud
  • homes
  • jan
  • ninnghizidha
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

7197 062f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialiteratka literatka

June 05 2019

0064 d645
Reposted frompunisher punisher viahackerbrause hackerbrause
Reposted fromgruetze gruetze viahagis hagis

June 04 2019

8868 1409 500
Reposted fromolbaria olbaria viau-dit u-dit

June 03 2019

5410 795f
When Soup is back online, and you see your favourite soups not given up during the downtime:
Reposted fromOverseerSkretu OverseerSkretu viahannes hannes

April 25 2019

Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— Beata Pawlikowska
2347 ab19 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit

March 03 2019

- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainto-black into-black
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowaczi nowaczi

February 24 2019

7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaeternaljourney eternaljourney
0832 0f64 500
rób!

“ Jesteś moim pierwszym... moim pierwszym wszystkim. ”
Reposted fromalexandra93 alexandra93 viaonlyhope onlyhope

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viaBucefal Bucefal
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
Tak czy inaczej nigdy już o Tobie nie zapomnę.
To jest niekończąca się opowieść o Tobie i o mnie.
— Jan Borysewicz
Reposted fromniewychowana niewychowana viaonlyhope onlyhope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl